Waarom Lead Your Mind een antwoord biedt op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag

Waarom Lead Your Mind een antwoord biedt op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag

In onze huidige maatschappelijke context staan we voor heel wat uitdagingen.

  • Stijgend (langdurig) ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Het gemiddeld aantal ziektedagen nam in 2018 toe met 34%. Concreet betekent dit dat de Belg in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig was door ziekte (nog 9,4 in 2008). Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15% naar 5,81%: dit is een stijging met 40%. Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; het jaar ervoor was dit 11,7%. (Bron: SD Worx). De totale kosten voor werkgevers en overheid voor verzuim en arbeidsongeschiktheid worden jaarlijks op 4 miljard geschat. Daar komen dan de indirecte kosten door bijvoorbeeld productiviteits- en kwaliteitsverlies nog bovenop.

  • Ons algemeen welzijn

De Belg geeft zijn geluk een gemiddelde score van 6,5 op 10, zo blijkt uit de  resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent. Net geen 5,8 op 10 geven we ons sociaal welzijn. Meer: een derde van de Belgen buist zichzelf op dat vlak. We voelen ons eenzaam, gaan gebukt onder te hoge verwachtingen en hebben het gevoel dat we niet onszelf kunnen zijn. En laat nu net dat sociaal welzijn, samen met de kwaliteit van de relaties met onze vrienden, werkgever en familieleden, de meest bepalende factor voor ons geluk zijn. We zien dan ook een maatschappelijke trend waar mensen op zoek zijn naar meer betekenis, geluk en verbinding met elkaar.

  • Menselijkte factor bij arbeidsongevallen

De drie hoofdoorzaken van arbeidsongevallen volgens Fedris zijn: 1. Verlies van controle over een machine of een transportmiddel (20,4%) 2. Lichaamsbeweging zonder fysieke belasting – meestal met een uitwendige verwonding. Een voorbeeld: op een scherp voorwerp stappen (18,8%) 3.Uitglijden of struikelen met een val als gevolg (17,7%). Merk op dat in al deze gevallen (56,9%) onvoorzichtig gedrag van de werknemers de grondoorzaak is. Ander onderzoek stelt dat er waarschijnlijk bij 50-90% van alle arbeidsongevallen de factor “menselijke fout” van toepassing is (Hetherington, C., Flin, R. & Mearns, K. (2006)).

  • Hoge loonkost

In België hebben we de op één na hoogste loonkost van Europa (Eurostat, 2017).  In 2017 lag de gemiddelde arbeidskost in ons land op 39,6 euro per uur. Dit zorgt ervoor dat we met hoe langer hoe minder mensen hetzelfde of zelfs meer werk moeten doen. Dit zorgt uiteraard voor werkdruk.

  • Hoge werkdruk

1/3 mensen ervaart stress op zijn werk. Naast te veel werk moeten doen in een te korte tijd, zijn er nog andere belangrijke oorzaken aan te wijzen voor werkdruk en werkstress. Dit kunnen‘harde’ factoren zijn als hoge taakeisen, een hoog werktempo, of een gebrek aan kennis en vaardigheden. Maar steeds meer gaat het ook om ‘zachtere’ factoren als onduidelijke communicatie, of een gebrek aan basisveiligheid, respect of waardering. Werkstress kan behalve door werkdruk, ook het gevolg zijn van andere psychisch belastende factoren, zoals een tekort aan zelfvertrouwen of persoonlijke effectiviteit.

  • Hogere pensioenleeftijd

Hierbij komt ook nog eens het feit dat we met z’n allen langer zullen moeten werken om onze sociale economie leefbaar te houden. Momenteel zal ik tot mijn 67 jaar moeten werken.

  • Concurrentieel blijven in moeilijk economisch landschap

In deze context is het van groot belang dat we inzetten op innovatie zodat we concurrentieel kunnen blijven met de rest van de wereld. Ook hierbij lijkt de business nog niet in te zien dat de basisvaardigheden voor innovatie vervat zitten in het stukje van onze hersenen dat we momenteel verwaarlozen: de prefrontale cortex.

  • Bedreigde planeet

Door onze moderne beschaving putten we de natuurlijke grondstoffen van de aarde uit en zijn we op weg om onze eigen planeet te verwoesten. Om dit proces om te keren, hebben we niet alleen innovatieve technologische ontwikkelingen nodig, maar ook een verandering in ons menselijk gedrag, onze gewoontes.

Aan de basis van deze geheel complexe context zien we één constante: de mens en zijn gedrag.

In de kern komen we altijd terug bij de mens en ons gedrag. Hoe we denken, hoe we ons voelen en wat we doen, bepaalt àlles.

Net daarom is het van het grootste belang dat we de bron van ons gedrag leren begrijpen. Door te begrijpen hoe ons brein werkt en dit in ons voordeel te gaan gebruiken, kunnen we ons volledig menselijk potentieel leren benutten.

Learn how to Lead Your Mind.

Op de keper beschouwd is het dus een kwestie van ons eigen brein te leren managen.

Het zijn onze bedrijven die hier de change makers kunnen zijn en de verandering in gang kunnen zetten waar onze maatschappij om vraagt. Door te leren hoe je jezelf kan leiden zullen we niet alleen betere prestaties neerzetten maar ook – en nog belangrijker- bijdragen aan een gelukkigere maatschappij. Een maatschappij waar sterke verbinding ontstaat tussen mensen en er meer sociale cohesie is binnen en buiten je organisatie.

Leiderschap als sleutel in deze paradigma shift

Om deze shift te laten plaatsvinden, moeten we kijken naar de mensen die het meeste impact hebben op andermans gedrag: leidinggevenden.

Het staat vast dat effectief leiderschap cruciaal is voor het welzijn van onze werknemers en dus de prestaties van onze organisaties (en bijgevolg voor onze economie.) Verschillende studies* hebben aangetoond dat specifiek leiderschapsgedrag de productiviteit en engagement van uw werknemers verhoogt. Leidinggevenden hebben namelijk door de manier waarop ze omgaan met anderen een enorme impact op de manier waarop werknemers zich gedragen, hoe ze denken en hoe ze zich voelen.

Leiderschapsonderzoek heeft dan ook verschillende modellen getest om erachter te komen welk specifiek gedrag bijdraagt aan de productiviteit en engagement van werknemers. (Om er enkele van op te sommen: ondersteunen, erkennen, compassie, samenwerken, visie en inspireren, uitdagen…) Op de keper beschouwd is het dus een kwestie van ons dit effectief leiderschapsgedrag eigen te maken.

Maar hoe doe je dat?

Dat is waar de kracht van neuroleiderschap zit. We gebruiken de relatief nieuwe kennis van de neuropsychologie om duurzame verandering te borgen. Wil je weten hoe? Ontvang het gratis LYM-Book of ontdek wat ik voor je kan doen op deze pagina.

from-my-mind-to-yours-lead-your-mind-margot-de-vos-neuroleiderschap-brain-brein-based-gebaseerd-neuroscience

From my mind to yours,Margot

*DeGroot, T., Kiker, D. & Cross, T. (2000). A meta-analysis to review organisational outcomes related to charismatic leadership. Canadian Journal of Administrative Sciences, 17(4), 356 – 372.
Carasco-Saul, M., Kim, W. & Kim, T. (2014). Leadership and employee engagement: Proposing research agendas through a review of literature. Human Resource Development Review, 1-26.
Anderson, M. H. & Sun, P. (2017). Reviewing leadership styles: Overlaps and the need for a new ‘full-range’ theory. International Journal of Management Reviews, 19, 76-96.

Ontvang je graag een e-mail als ik een nieuw artikel post? Laat dan hieronder even je naam en e-mailadres achter!

Yes, zet mij op de lijst van VIP-members en krijg als eerste waardevolle content.

Een reactie achterlaten

Sluit menu